Darbas žmogų puošia

darbas zmogu puosia

Čia pateikta R. Vainienės citata kviečia dar kartą pamąstyti apie darbą.

Darbas žmogų puošia, sako patarlė. Tačiau ekonomikos dėsniai sako, kad atlyginamas ne bet koks darbas, ne bet koks aktyvumas, primenantis Brauno dalelių judėjimą, bet tas darbas, kurio produktus įmanoma parduoti. Darbo reikalingumas ir naudingumas įvertinamas ne tuomet, kai kaip tarybiniais laikais prigamini „į sandėlį“ krūvas ir tonas prekių, bet tada, kai gali jas pelningai realizuoti. Pardavimas, o ne gamyba, produktas, o ne darbas fizine prasme yra rinkos karalius.

(Rūta Vainienė. Nykstanti verslo šaka – žemės ūkis. Komentaras, Lietuvos radijas, 2003 04 22)

Turiu draugę, kuri dirba penkiuose darbuose, bet nieko doro neuždirba. Aš jai vis sakau: “Norėjai darbo, tai ir gavai darbo, jei būtum norėjus pinigų, tai būtum gavus pinigų.” O ji vis man atsako: “O aš maniau, kad tik dirbant galima gauti pinigų”.

Pastebėjau, kad mūsų visuomenėje yra įsigalėjęs toks požiūris, kad tik dirbant galima gauti pinigų. “Už dyką pinigų niekas neduoda”, “Pinigus reikia užsidirbti”, “Kas nedirba – tas nevalgo” ir kiti panašūs posakiai tiesiog įsišakniję daugumos mūsų galvoje ir labai sunku šias šaknis išrauti. Kiekvienas baigęs mokyklą ar universitetą iš karto, nė nemąstydamas iš kur gauti pinigų naujam nepriklausomam gyvenimo etapui, pradeda ieškoti darbo. Kažkoks sakyčiau keistas žmogaus elgesys: jis nori pinigų, o ieško darbo. Kodėl daromas toks lankstas? Nejau tiesiogiai negalima? Nejau negalima iš karto ieškoti ne darbo, o pinigų?

R. Vainienė teisingai pastebėjo, dirbk nedirbęs, pinigų vistiek negausi. Pinigai gaunami ne už darbą, o už parduotą prekę. Taip, kad vieni žmonės dirba, o kiti vaikšto pasipuošę. Argi kuo sunkesnis, kuo didesnis darbas tuo daugiau pinigų gauni? Argi taip yra? Paprastai milijonieriai nieko nedirba. Atkreipkit dėmesį. Jei jie dirbtų, tai jie ir dirbtų ir gautų po 1000lt po 2000lt į mėnesį. O norint gauti po 500 000lt į mėnesį jau ne dirbti reikia. Reikia kažko kito… O apie tai kitą kartą…

Karaliai, ponai ir faraonai

Dirba tik darbininkai ir baudžiauninkai, vergai… Todėl jūs greičiausiai pagalvojote, kad pirmasis tinginys buvo tas plėšikas, kuris paėmė į vergovę kitus žmones. Na, koks nors pirmasis karalius, pirmasis ponas, o galbūt net faraonas. Sėdi sau faraonas, nieko neveikia, tarnai laksto aplinkui, visur zuja, visko atneša į gerklę įdeda, netgi prieš tai pakramto. Karaliai turėjo specialius žmones, kurie maistą ragaudavo prieš karalių. Sakoma, kad tai buvo daroma norint apsaugoti karalių nuo nunuodijimo. Paragavo tarnas – nenumirė, reiškia maistas neužnuodytas – karalius gali valgyti ramiai.

Tačiau ne. Jūs neatspėjote. Karaliai, ponai ir faraonai nebuvo pirmieji tinginiai. Tad kas gi buvo tinginiu prieš karalius? Istorijos žinios čia jau nepadės. Reikia leistis giliau į proistorę.

Pirmykštis žmogus

Sakoma, kad gyveno toks pirmykštis žmogus. Jis buvo didžiulis tinginys. Dabar pasaulyje yra išlikę šiek tiek pirmykščių žmonių. Jie tikri tinginiai. Štai vaizdelis, kuris tai iliustruoja:

Atvažiavo Europietis misionierius į Afrikos pakrantę. Galvoja – “na,
paskleisiu tuoj aš čia savo pasaulėžiūrą…” Žiūri – du vietiniai
afrikiečiai palei upę po palme guli pilvus išvertę. Misionierius prie
jų prisistato staigiai ir sako: “Ką čia veikiat?”

– Ai, gulim sau pilvus išvertę, nieko neveikiam…
– Tai negulėkit, argi jums nerūpi jūsų ateitis? Eikit greičiau žvejot.
– O kam žvejot?
– Na, pagausit žuvies, parduosit baltiesiems ir nusipirksit valtį…
– O kam mums valtis?

Na, išplauksit toliau į upę, tai prisigaudysit daug daugiau žuvies,
daug daugiau parduosit, daug daugiau pinigų gausit… Nusipirksit
laivą…

– O kam laivas?
– Na, išplauksit į jūrą, ten daug daug
daug žuvies prigaudysit, parduosit, pasistatysit namus didžiulius,
padėsit į bankus pinigus, prisisamdysit sau tarnų, jie viską už jus
padarys… Jums nieko nereikės daryti… Galėsit gulėti sau prie upės
po palme pilvus išvertę ir nieko neveikti…

Dabar mums belieka nustatyti kuris buvo pirmasis pirmykštis žmogus. Mokslininkai ištyrę žmonijos DNR sutartinai tvirtina, kad žmogus pirmiausiai atsirado Afrikoje. Iš ten jis migravo į Artimuosius rytus, Aziją, Europą, o Australiją ir Ameriką pasiekė vėliausiai.

Taigi pirmuoju tinginiu norėtumėt skelbti patį pirmykštį pirmą afrikietį – juodaodį, bet ne juodadarbį. Iš šio pirmo žmogaus pasaulyje ir prasidėjo visi kiti žmonės. Krikščionybė sako, kad šis juodaodis turėjo žmoną, kurią vadino Ieva, nes ji buvo pirmoji. O jis pats vadinosi Adomu. Ir gyveno jie Rojaus sode ir nieko ten nedirbo. Buvo tikras rojus.

Tačiau ne. Neatspėjote. Juodaodis nebuvo pirmasis tinginys. Prieš jį buvo dar kai kas.

Pirmesnis už pirmykštį

Pradėkime nuo pat pradžių. Kaip atsirado mūsų pasaulis? Ateistas sakys, kad jis atsirado savaime, automatiškai. Tai vadinasi evoliucija. Niekas prie jo nedirbo. Tiesiog TAI atsirado, išsivystė evoliucijos eigoje. Geras ir protingas žingsnis – suversti visą bėdą ant nieko. Jei apkaltini Nieką, tai niekas tau nieko nesakys. Visas pasaulio bėdas galime suversti Niekiui. Niekis tai didžiulė tuštuma. Ten telpa viskas. Kiek bekiši – neprikiši. Todėl, jei turite kokią bėdą darbe ar šeimyniniame gyvenime, suverskite ją Ponui Niekui. Tegu niekas būna atsakingas už jūsų nesėkmes.

Tačiau neapsiribokime vien ateistine pasaulėžiūra. Pasaulis sukasi ne tik apie ateistus. Yra dar ir kitaip manančių žmonių. Ir tai nereiškia, kad vieni ar kiti yra teisesni. Be to, atkreipkite dėmesį, kad tiek ateistai, tiek jų priešininkai – religijų atstovai pasakoja beveik tą pačią istoriją. Ateistai sako, kad pasaulis prasidėjo iš nieko nuo didžiojo sprogimo ir paskui išsivystė savaime evoliucijos eigoje. O religijos sako, kad pasaulis buvo sukurtas iš nieko ir paskui išvystytas po truputį iki dabartinio lygio. Labai panaši istorija, tik ateistai tos istorijos kaltininku įvardina Nieką, o religijos – Dievą.

Iš esmės Dievas ir Niekas yra tas pats. Kai paprašai religijų apibūdinti Dievą, tai matosi, kad nieko konkretaus apie jį jie pasakyti negali. Tad nesvarbu kokia jūsų pasaulėžiūra. Ar niekinė, ar dieviška, tačiau TAS KAŽKAS ir yra pirmasis pasaulio tinginys.

Ateistas sako, kad pasaulį kurdamas niekas nė piršto nepajudino. Visa vystėsi automatiškai. Religijų atstovai sako, kad Dievas pasaulį kūrė. Bet koks ten kūrimas? Visose religijose panašus. Tad imkim mums žinomiausią – krikščionybę ir panagrinėkime.

Pasaulį Dievas sukūrė per 6 dienas, o septintą ilsėjosi.

Įsivaizduojate? Pasaulį sukūrė per 6 dienas. Įsivaizduokite, kad jūs gimėte ir jums gyvenime dirbti reikia tik 6 dienas. Per šešias dienas jūs pasodinate medį, pastatote namą ir užauginate vaiką. Ir taip padirbę šešias dienas jūs visą likusį gyvenimą esate laisvas. Nieko sau gyvenimėlis? Amžinos atostogos. Ir jokių paskolų!

Štai taip gyveno pirmasis pasaulio tinginys. Ir taip gyventi jis mus mokė. Bet mes kvaili, neišmokom, todėl dabar turim dirbti ne šešias dienas per gyvenimą, o šešias, o gal net ir septynias dienas per savaitę.

Ateistai turbūt dabar puls džiaugtis, kad jų Niekis visiškai nedirbo, o religijų Dievas turėjo dirbti visas 6 dienas per amžinybę. Tačiau skirtumo čia iš tikrųjų nėra. Tiesiog tie patys dalykai įvardinami kitomis sąvokomis. Štai įsivaizduokite kiek ateistų Niekiui teko dirbti kol jis suorganizavo mokslininkų aprašytą Didįjį sprogimą. Čia ne šiaip sprogimas. Čia Didysis sprogimas. Vienos dienos tam tikrai neužtektų. Reikėtų bent šešių. O septintos būtinai reikėtų, kad spėtum pabėgti iš sprogimo vietos. Taigi jokio skirtumo tarp ateizmo ir religijų aš vis dar nematau. Nesutarti galima tik dėl sąvokų.

Antras dalykas. Atkreipkite dėmesį su kokiais vargais ir kančiomis Dievas kūrė pasaulį. Jis tarė: “Tebūnie šviesa!”. Ir šviesa atsirado. Ir viskas. Tai ir buvo vienos dienos darbas. Jis tiesiog pasakė du žodžius. Ot tai darbas. Labai panašus į ateistų Niekio darbus. Piršto pakrutinti čia nereikėjo, reikėjo tik ištarti žodį. O galbūt nė to žodžio nereikėjo ištarti. Pradžioje buvo mintis. Mintimis mes kuriame savo pasaulius ir dirbti tikrai mums nereikia.

Gyvenkime kaip pirmasis tinginys mus mokė – maksimum po 6 darbo dienas per gyvenimą ir kad tas darbas būtų ne didesnis už žodžio ištarimą.

Reklama
Įrašyta kategorijoj Uncategorized. Žymos: , , , . 4 Comments »

4 atsakymai to “Darbas žmogų puošia”

 1. Ruvi Says:

  Labai taikliai 🙂
  Pati kartais stebiuosi, kaip mūsų ekonomikos ekspertai atviru tekstu įvardina pinigų “darymo“ būdus..
  O dirba tik nelabai protingi, jų manymu..
  Norėtųsi išmatuoti visų ekspertų ir ekonomikos narstytojų naudingumo koeficientą.. kas jiems tas dešimtis tūkstančių uždirba?

 2. Jonas Says:

  Siaip teisingos mintys kad ir kiek belauzytum savo kuna dirbdamas ivairius darbus vistiek pinigu nei daugiau nei maziau negausi. Na ne maziau visad prasom….. 🙂

 3. Vygintas Varnas Says:

  Man tai atrodo, kad nelabai supranti, kas yra milijonierius – tai, kad gali po to nedirbti, yra sunkus, sunkus darbas pradžioje už 1000 litų, tačiau jei dirbi kažkam, niekada tos vertės ir nesukursi. Todėl turtingi, milijonieriai, kaip ten sakai dirba pradžiai SAU, nes iš savo paties įmonės tavęs kaip ir niekas neišmes, nebent ji bankrutuos, o tai jau sunkoka prabuvus rinkoj 20 metų.

  Tavo sukurtas prekinis ženklas dirba už tave, nes pats tiesiog nespėji visko padaryti

  Tai, kad sakai, kad milijonieriai nedirba toli gražu nereiškia, kad jie nedirbo.

  • tingiu Says:

   Nori pasakyti, kad darbas atneša pinigus? Milijonieriai dirbo? Ar DiCaprio, Gatesas, Rotshildas dirbo daugiau už tavo tėvą, tavo mamą? Ar tikrai tie milijonieriai turėjo daugiau dirbti? Gi paroje 24 valandos ir visi dirba tiek pat. Tik vieni kraunasi milijonus, o kiti nesikrauna. Ne nuo darbo kiekio čia priklauso viskas. Ir nedirbo milijonieriai DAUGIAU už kitus žmones. Dirbo tiek pat. Arba mažiau.

   Dirbo sau? Tai daug įmonėlių, kurios dirba sau. Ir kas? Vos galą su galu suduria. Ir ne nuo to milijonai pareina. Reikia kažko kito, nei dirbti sau. Darbas milijonų neatneša.

   Sukurti prekinį ženklą? Taip. Dabar kai prekinė sistema sukurta kažkieno, tai galima sukurti sėkmingą prekinį ženklą ir kiti dirbs už tave. Kiti sukūrė prekinę sistemą ir kiti dirbs už tave. Tokia galimybė yra, bet aš kalbu apie iš esmės turtingus žmones, o ne turtingus šioje prekinėje sistemoje. Man nesvarbu, kad žmogus būtų milijonierium, kad turėtų daug pinigų. Man svarbu, kad jis būtų turtingas ir jam nieko netruktų. Pinigų čia gali ir nebūt.


Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: